اوه کانادا !

امروز ه رو بردم دادگاه . ظاهرا پسرش رو چند وقت پیش با یک مقدار ماری جوانا و کوکایین گرفته بودن و امروز وقت دادگاهش بود . برام جالب بود که تا وقت دادگاه ازاد میگشته و البته ه گفت که یک مدت توی خونه تحت بازداشت خانگی بوده و بعش ازاد شده . ه برای پسرش وکیل گرفت که بگفته خودش 30 هزار دلار براش اب خورده بود که با توجه به شخصیت و روحیات ه که برای هیچکس نم پس نمیده و خانواده ای که هر کدومشون برای خودش زندگی میکنه چیز عجیبی میامد ... 

بعد از اینکه پیاده اش کردم برگشتم سر کار و حدود 2 ساعت بعدش رییس اومد و گفت که ه زنگ زده و کفته که خیلی خسته است و میخواد بره خونه استراحت کنه . نتیجه دادگاه رو که پرسیدم گفت ظاهرا پسره رو تبرئه کردن چون پلیس اون موقع بدون دلیل پسره رو بازداشت کرده و بعدش ازش مواد گرفته . 

جالب که بعدش رییس با کلی تاسف گفت که این مملکت قانون درست و حسابی ندازه چون پسره ظاهرا توی کار خرید و فروش مواد بوده و میبایست حتما حداقل 5 تا 10 سال زندان میگرفته ولی بخاطر تازه کار بودن پلیس و یک سری دلیلایی که وکیله سر هم کرده قاضی رو مجاب کرده که ازادش کنن . خودش هم یک خاطره ای تعریف کرد که چند سال پیش یکی توی فروشگاه باهاش دعوا میکنه و اونم دماغ یارو رو توی دعوا میشکنه . بعدش که به قاضی میگه دفاع شخصی بوده بهش میگه که دیگه این حرف رو نزن . توی این مملکت اگه مشکلی پیش اومد باید فرار کنی و نه اینکه وایسی دفاع کنی . بعدش هم 500 دلار برای کمک به سرطان واریز کرده و دادگاه بدون نتیجه تموم شده . 

خلاصه که اوه کانادا ..... چقدر قانونمند و بی قانونی ....

/ 0 نظر / 66 بازدید